Avdeling
Forsand ATO
Forsand AVL
Forsand barnehage seksjon
Forsand barnevern
Forsand ekstern
Forsand familie seksjon
Forsand funksjonshemma
Forsand helse og omsorg gr1
Forsand helse og omsorg gr2
Forsand helse og omsorg seksjon
Forsand helsestasjon
Forsand kultur seksjon
Forsand kyrkjekontor
Forsand legekontor
Forsand økonomi
Forsand politisk
Forsand psykiatri
Forsand rådmannskontoret stab
Forsand servicetorg
Forsand skule administrasjon og undervisning
Forsand teknisk seksjon