Navn Avdeling Telefon Mobil Epost
Bjerga, Morten Forsand teknisk seksjon +4751700216 +4794486166 mbj@forsand.kommune.no
Haaland, Steinar Forsand teknisk seksjon +4751700138 +4790729110 sha@forsand.kommune.no
Hetland, Hilde Venche Forsand teknisk seksjon +4751700219 +4799792608 hhe@forsand.kommune.no
Idsøe, Rune Forsand teknisk seksjon +4751700135 +4797729517 rid@forsand.kommune.no
Knudsen, Brit Marit Fossan Forsand teknisk seksjon +4751700110 +4798073037 bmk@forsand.kommune.no
Kvalberg, Torgeir Forsand teknisk seksjon +4751700147 +4740063708 tkv@forsand.kommune.no
Løland, Årstein Forsand teknisk seksjon +4751700118 +4791544880 alo@forsand.kommune.no
Oaland, Willy Forsand teknisk seksjon +4751700215 +4798853069 woa@forsand.kommune.no
Ranke, Kerstin Forsand teknisk seksjon +4793654832 kerstin.ranke@forsand.kommune.no
Rønnevik, Svein Kjetil Forsand teknisk seksjon +4751700140 +4797174278 skr@forsand.kommune.no
Storm, Øyvind Forsand teknisk seksjon +4751700137 +4790023416 oys@forsand.kommune.no
Strohmeier, Adrian Maudal Forsand teknisk seksjon +4790502411 ams@forsand.kommune.no
Strohmeier, Erik Oliver Forsand teknisk seksjon +4751700102 +4746944473 eos@forsand.kommune.no
Thu, Johanne Forsand teknisk seksjon +4751700146 +4795029115 jtj@forsand.kommune.no
Totland, Kristin Forsand teknisk seksjon kristin.totland@forsand.kommune.no
Vatland, Berit Bjørheim Forsand teknisk seksjon +4751700149 +4797672680 bbv@forsand.kommune.no
Veland, Steinar Forsand teknisk seksjon +4797672625 sve@forsand.kommune.no