Navn Avdeling Telefon Mobil Epost
Bjørke, Ida Forsand servicetorg +4745849340 ibj@forsand.kommune.no
Espedal, Laila Forsand servicetorg +4751700103 +4795214991 les@forsand.kommune.no
Fossmark, Sina Forsand servicetorg sina.fossmark@forsand.kommune.no
Kjærvoll, Nancy Forsand servicetorg +4751700130 +4793656926 nkj@forsand.kommune.no
Neverdahl, Stine Aasberg Forsand servicetorg +4751700132 +4793435633 san@forsand.kommune.no
Olsen, Kjersti Forsand servicetorg +4751700133 kjo@forsand.kommune.no
Øvrehus, Lena Forsand servicetorg lov@forsand.kommune.no