Navn Avdeling Telefon Mobil Epost
Dagestad, Kathrine Sveinsvoll Forsand rådmannskontoret stab +4751700332 +4795289282 ksd@forsand.kommune.no
Grødem, Audun Forsand rådmannskontoret stab +4751700121 +4790170218 agr@forsand.kommune.no
Hauger, Therese Forsand rådmannskontoret stab +4791146344 thg@forsand.kommune.no
Jensen, Søren Forsand rådmannskontoret stab +4751700120 +4795906776 sje@forsand.kommune.no
Kjærvoll, Nancy Forsand rådmannskontoret stab +4751700130 +4793656926 nkj@forsand.kommune.no
Kvalberg, Torgeir Forsand rådmannskontoret stab +4751700147 +4740063708 tkv@forsand.kommune.no
Lerang, Synnøve Alveskjær Forsand rådmannskontoret stab +4751700164 +4790625825 sal@forsand.kommune.no
Løland, Årstein Forsand rådmannskontoret stab +4751700118 +4791544880 alo@forsand.kommune.no
Meling, Eva Landre Forsand rådmannskontoret stab +4751700144 +4795200841 elm@forsand.kommune.no
Neverdahl, Stine Aasberg Forsand rådmannskontoret stab +4751700132 +4793435633 san@forsand.kommune.no
Nysted, Terje Forsand rådmannskontoret stab +4751700000 +4791676202 tny@forsand.kommune.no
Rønnevik, Svein Kjetil Forsand rådmannskontoret stab +4751700140 +4797174278 skr@forsand.kommune.no
Storm, Øyvind Forsand rådmannskontoret stab +4751700137 +4790023416 oys@forsand.kommune.no
Sundheim, Siw Kristin Forsand rådmannskontoret stab +4751700134 +4797165837 sks@forsand.kommune.no
Tungland, Mariko R B Forsand rådmannskontoret stab +4751700114 +4794498266 mtu@forsand.kommune.no