Navn Avdeling Telefon Mobil Epost
Berglund, Anders Forsand kultur seksjon +4751700210 +4740643962 abe@forsand.kommune.no
Bjørnsen, Silje Forsand kultur seksjon +4751700139 +4799580610 silje.bjornsen@forsand.kommune.no
Erfjord, Ann Karin Forsand kultur seksjon +4791568024 ake@forsand.kommune.no
Fossan-Bergem, Ole Andre Forsand kultur seksjon +4792215818 ofb@forsand.kommune.no
Hagen, Marianne Frantzen Forsand kultur seksjon +4790580063 mfh@forsand.kommune.no
Langbakk, Hege Tungland Forsand kultur seksjon +4751700210 +4740061984 htu@forsand.kommune.no
Meling, Eva Landre Forsand kultur seksjon +4751700144 +4795200841 elm@forsand.kommune.no
Olaussen, Nina Forsand kultur seksjon +4751700214 +4740085262 nol@forsand.kommune.no
Rønningsen, Tone Michelle Forsand kultur seksjon tone.michelle.ronningsen@forsand.kommune.no
Veland, Agnete Forsand kultur seksjon +4751700148 +4740120073 agnete.veland@forsand.kommune.no