Navn Avdeling Telefon Mobil Epost
Bratli, Anita Forsand helse og omsorg seksjon +4751700306 abratli@forsand.kommune.no
Fossmark, Anne Brit Forsand helse og omsorg seksjon +4747858811 abf@forsand.kommune.no
Idsø, Turid Helen Forsand helse og omsorg seksjon thi@forsand.kommune.no
Kristensen, Mirjam Thu Forsand helse og omsorg seksjon +4751700331 +4741175927 mtk@forsand.kommune.no
Lillehammer, Evy Forsand helse og omsorg seksjon eli@forsand.kommune.no
Stangeland, Tone Bø Forsand helse og omsorg seksjon +4792040915 tbs@forsand.kommune.no
Vervik, Sigrid Oddny Forsand helse og omsorg seksjon sov@forsand.kommune.no