Navn Avdeling Telefon Mobil Epost
Bakke, Kirsten Forsand familie seksjon +4751700145 +4795192543 kba@forsand.kommune.no
Egeland, Synnøve Forsand familie seksjon +4751700357 +4748108726 seg@forsand.kommune.no
Fundingsland, Anne Brit Forsand familie seksjon +4745450619 anne.brit.fundingsland@forsand.kommune.no
Hansen, Marit Stene Forsand familie seksjon mha@forsand.kommune.no
Idland, Torill Forsand familie seksjon +4751700348 +4795816099 tid@forsand.kommune.no
Selsvik, Anne Forsand familie seksjon +4751700204 +4740430239 ase@forsand.kommune.no