Navn Avdeling Telefon Mobil Epost
Auestad, Mona Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4790064964 mau@forsand.kommune.no
Borbe, Steffi Forsand barnehage seksjon +4796690697 sbo@forsand.kommune.no
Erevik, Solfrid Forsand barnehage seksjon ser@forsand.kommune.no
Espeland, Norunn Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4790937921 nes@forsand.kommune.no
Høllesli, Elise Terese Forsand barnehage seksjon +4795241967 eth@forsand.kommune.no
Høllesli, Kjersti Forsand barnehage seksjon +4797546922 kjh@forsand.kommune.no
Huseby, Elizabeth Vea Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4793851154 evh@forsand.kommune.no
Idsø, Lene Heggernæs Forsand barnehage seksjon +4751700164 lid@forsand.kommune.no
Lerang, Synnøve Alveskjær Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4790625825 sal@forsand.kommune.no
Nicolaysen, Catrine Forsand barnehage seksjon +4794195780 catrine.nicolaysen@forsand.kommune.no
Notvik, Kristine Forsand barnehage seksjon +4751700164 kno@forsand.kommune.no
Sagård, Ida Janne Forsand barnehage seksjon +4751700164 ijs@forsand.kommune.no
Tengesdal, Ane-Iselin V Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4747172264 ait@forsand.kommune.no
Tysse, Marita Forsand barnehage seksjon marita.tysse@forsand.kommune.no
Ulvestad, Janne Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4797891245 jul@forsand.kommune.no
Veland, Karen Elise Forsand barnehage seksjon karen.elise.veland@forsand.kommune.no