Navn Avdeling Telefon Mobil Epost
Auestad, Mona Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4790064964 mau@forsand.kommune.no
Borbe, Steffi Forsand barnehage seksjon +4796690697 sbo@forsand.kommune.no
Erevik, Solfrid Forsand barnehage seksjon +4799363512 ser@forsand.kommune.no
Espeland, Norunn Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4790937921 nes@forsand.kommune.no
Høllesli, Elise Terese Forsand barnehage seksjon eth@forsand.kommune.no
Høllesli, Kjersti Forsand barnehage seksjon +4797546922 kjh@forsand.kommune.no
Holta, Ann Elin Forsand barnehage seksjon ann.elin.holta@svgdrift.no
Huseby, Elizabeth Vea Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4793851154 evh@forsand.kommune.no
Idsø, Lene Heggernæs Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4740090451 lid@forsand.kommune.no
Lerang, Synnøve Alveskjær Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4790625825 sal@forsand.kommune.no
Nicolaysen, Catrine Forsand barnehage seksjon +4794195780 catrine.nicolaysen@forsand.kommune.no
Notvik, Kristine Forsand barnehage seksjon +4751700164 kno@forsand.kommune.no
Tengesdal, Ane-Iselin V Forsand barnehage seksjon +4751700164 +4747172264 ait@forsand.kommune.no
Tjøstheim Strand, Jorunn Forsand barnehage seksjon +4748055573 jorunn.tjostheim.strand@forsand.kommune.no
Veland, Karen Elise Forsand barnehage seksjon +4741606637 karen.elise.veland@forsand.kommune.no