Navn Avdeling Telefon Mobil Epost
Bjørlo, Anne Gunn Forsand AVL +4747465815 +4799221929 agb@forsand.kommune.no
Førland, Elin Merete Forsand AVL +4747465815 +4747446363 emf@forsand.kommune.no
Gilje, Mette Forsand AVL +4751700224 +4747354141 mgi@forsand.kommune.no
Lea, Lisbeth Forsand AVL +4747465815 +4746552904 lle@forsand.kommune.no
Maudal, Veronica Forsand AVL +4751700164 +4746412445 vma@forsand.kommune.no
Torgersen, Tone Amdal Forsand AVL +4747465815 +4747465815 tat@forsand.kommune.no
Tungland, Mariko R B Forsand AVL +4751700114 +4794498266 mtu@forsand.kommune.no