Navn Avdeling Telefon Mobil Epost
Breiland, Anne Marthe Segadal Forsand ATO amb@forsand.kommune.no
Fjelde, Solveig Voster Forsand ATO solveig.voster.fjelde@forsand.kommune.no
Lea, Lisbeth Forsand ATO +4747465815 +4746552904 lle@forsand.kommune.no
Mitchell, Anita Forsand ATO +4748115648 ami@forsand.kommune.no
Nicolaysen, Catrine Forsand ATO +4794195780 catrine.nicolaysen@forsand.kommune.no
Nordbø, Karina Forsand ATO ker@forsand.kommune.no
Oaland, Helen Forsand ATO +4793649329 hoa@forsand.kommune.no
Sumarlidadottir, Ingibjørg Forsand ATO +4751700224 +4792243833 isu@forsand.kommune.no
Sveinsvoll, Astri Oftedal Forsand ATO +4747465815 asv@forsand.kommune.no
Torgersen, Eli Forsand ATO +4751700224 +4792028930 eto@forsand.kommune.no
Torgersen, Tone Amdal Forsand ATO +4747465815 +4747465815 tat@forsand.kommune.no
Wiik, Silje Forsand ATO +4751700201 +4790881649 swi@forsand.kommune.no