Navn Avdeling Stilling Telefon Mobil Epost
Espedal, Unni Forsand økonomi +4751700123 +4798088437 ues@forsand.kommune.no
Heggland, Elsa Forsand økonomi +4751700124 +4798620611 elh@forsand.kommune.no
Knutsen, Jan Vegar Forsand økonomi jan.vegar.knutsen@forsand.kommune.no
Levik, Hilde Forsand økonomi +4791627803 hle@forsand.kommune.no
Nysted, Terje Forsand økonomi +4751700000 +4791676202 tny@forsand.kommune.no
Okutan, Yasin Forsand økonomi Assistent +4791522109 yasin.okutan@forsand.kommune.no
Osman, Sophia Forsand økonomi Assistent +4798430012 sophia.osman@rennesoy.kommune.no